ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
333/555 หมู่ที่ 3 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

สำนักช่าง

โทร : 038-398039-43 ต่อ 101

โทรสาร : 038-398030

facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100058087463943

Copyright © 2022. All rights reserved.