ภาพกิจกรรม:วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง

สำนักช่างดำเนินกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก(16 มิ.ย. 65)

ณ เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง อ.บ่อทอง

ภายใต้คำขวัญ

“ONLY ONE EARTH ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว”

ภายใต้นโยบายนายกวิทยา คุณปลื้ม 

Copyright © 2022. All rights reserved.